Blød egeninkasso

Vigtigt!

Blød egeninkasso er en konsulentbaseret service. Du kører selv sagen gennem vores system, ved hjælp af en erfaren konsulent, som I realiteten, ved en fuldmagt, fungerer som konsulent for din virksomheds egeninkasso. Du uploader din fordring - udfylder dine og skyldners data på duskylderpenge.com - resten klarer vi!
Grunden til at systemet ikke er fuldautomatisk og at vi ønsker at fungere som konsulent for din virksomhed, er for at sikre at forløbet foregår som det skal, det er yderst vigtigt for at have en vindersag i retten at alle udregninger, rykkerskrivelser, påkravsskrivelser osv er udregnet og formuleret helt korrekt.

Blød egeninkasso er løsningen med den længste lunte. Med vores bløde egeninkasso foregår inddrivelsen som man kender den fra sin egen måde eller en almindelig inkassovirksomheds. Med den store forskel at vi møder i retten hvis det skulle komme dertil og betaler alle omkostninger hertil.
Blød egeninkasso foregår således: Første rykker udsendes, vi forsøger at opnå kontakt med debitor i denne periode før anden rykker sendes ud, der skal gå 10 dage mellem hver rykkerskrivelse. Ved anden rykkerudsendelse har du mulighed for at bestemme om du ønsker at benytte DUSKYLDERPENGE’s online debitorregister, dette kan vælges fra 10 dage efter første skrivelse.
Hvis debitor ikke reagerer på hverken skrivelser eller opringninger, sendes tredje og sidste rykker ud på 21. dagen sammen med en inkassovarsel. Der udsendes tilbud om frivilligt forlig sammen med alle rykkerskrivelser. På 31. dagen sendes sagen i fogedretten, vi holder alle omkostninger også til denne del, betalingspåkrav, retsgebyr, advokat osv. Når der er opnået en dom på debitor modtager du, 8 dage efter, hele hovedstolen. Vores betaling er kun rykkergebyrer, eventuelle tilskrevne renter og retsomkostninger.

Godt at vide:

  • Det er dig der bestemmer om debitor skal registreres i DUSKYLDERPENGE’s debitorregister
  • Kommer debitor med indsigelser tages sagen straks i fogedretten
  • Såfremt debitor indgår frivilligt forlig eller afgiver insolvenserklæring fortsætter vi sagen indtil hver en krone er inddraget
  • Vi udsender med alle breve et tilbud på frivilligt forlig, med kortest mulig afdragsløsning i henhold til Retsplejeloven på 10 måneder


Express egeninkasso

Vigtigt!

Vælger du expressinkasso køber vi din fordring, hvorefter vi udfører egeninkasso. Grunden til at vi vælger at købe din fordring er at du ikke skal stå inde for hvilke metoder der bliver brugt, at det er os der ligger navn til. Du aftaler en købspris for din fordring med DUSKYLDERPENGE og 8 dage efter inddrivelsen er fuldført modtager du din betaling. Forløbet tager maksimum 90 dage, står du dog efter 30 eller 60 dage og mangler likvididet kan vi lave en aftale om kontantbeløb for en procentdel af fordringen.

"Whatever it takes" pricippet
Expressinkasso er til dig der vil have en hurtig og effektiv løsning på dit problem med dårlige betalere. Dette forløb er kort og kontant. Ved expressinkasso er der ikke plads til flere dråber i glasset. Debitor får tilsendt 1 rykkerskrivelse, hvorefter han har 10 dage til at betale eller indgå frivilligt forlig. I denne 10 dages periode bliver debitor flere gange dagligt mindet om sin skyld. Dette gøres ved talrige telefonopkald, e-mails og tekstbeskeder. Også ved denne form for egeninkasso har du efter 10 dage mulighed for at bestemme om debitor skal registreres på DUSKYLDERPENGE’s online debitorregister.
Er der mod forventning ikke opnået kontakt og indgået en aftale om betaling, sendes sagen på 11. dagen direkte i fogedretten uden yderligere varsel. Når der er opnået en dom på debitor modtager du, 8 dage efter, hele hovedstolen. Forløbet tager maksimum 90 dage, står du dog efter 30 eller 60 dage og mangler likvididet kan vi lave en aftale om kontantbeløb for en procentdel af fordringen.

Manden med bowlerhatten

Benyttes som et ekstra led i blød egeninkasso eller expressinkasso, hvor det fra sagsopstart er helt tydeligt at debitor ikke vil betale. Når du ønsker at sende et kraftigt signal til din debitor om at legen er slut. Her kan debitor ikke gemme sig bag påståelser om ikke modtagede rykkere, e-mails og ubesvarede telefonopkald. Manden med bowlerhatten møder op på debitors adresse for ganske enkelt at overbringe rykkerskrivelse eller påkrav. Hvor løber man hen og hvilke undskyldninger kommer man med når man står som et dyr der er i skarpt sigte. Der er ingen der er glade for at blive konfronteret med deres økonomiske situation på deres arbejdsplads eller blandt venner.

Bor skyldner i udlandet?

Bor debitor i udlandet, så hjælper vi også her, vi tager sager i hele verden i samarbejde med www.youowemoney.com Send os din fordring og vi kommer med et tilbud på en løsning indenfor 48 timer.

Vigtigt!

DUSKYLDERPENGE betaler alle omkostninger, udsendelse af rykkerskrivelser, betalingspåkrav, retsgebyr, advokat osv. Når der er opnået en dom på debitor, eller betaling sker før sagen går i retten, modtager du, 8 dage efter betaling, hele hovedstolen. Vores betaling er kun rykkergebyrer, eventuelle tilskrevne renter og retsomkostninger.Se også DUSKYLDERPENGE’s Debitorrapport, Debitorregister og Fordringskøb.

Vores services

Vores services og ydelser er altid af højeste karakter

Egeninkasso

Vi lever udelukkende af omkostninger som man lovligt må opkræve i henhold til dansk lov. Se mere her

Expressinkasso

Til dig der vil have en hurtig og effektiv inkassoløsning. Se mere her

Renteberegner

Hvis du vil udregne hvor meget der er løbet på i renter på en faktura e.l. Opret dig her og beregn med det samme.

Sælg din fordring

Vi kan tilbyde dig at købe dine fordringer til mellem 10 og 40 procent af fordringens værdi inkl moms. Se mere her

Vores debitorregister

Bliv kunde hos DUSKYLDERPENGE, så får du gratis adgang til vores frygtede debitorregister og kan oprette dine dårlige betalere. Se mere her

Prissammenligninger

Se vores priser og sammenlign direkte med andre inkasso firmaer. Se selv hvor konkurrencedygtige vi er. Se mere her